Tương Cà & Tương Ớt

-21%
 Tương Cà Chua Heinz 120g (Dạng Túi Tiện Lợi)  Tương Cà Chua Heinz 120g (Dạng Túi Tiện Lợi)
11,000₫ 14,000₫
 Tương Cà Chua HEINZ 300g  Tương Cà Chua HEINZ 300g
25,000₫
-19%
 Tương Cà Chua Úp Ngược HEINZ 397g  Tương Cà Chua Úp Ngược HEINZ 397g
42,000₫ 52,000₫
 Tương Ớt Cay Nồng HEINZ 300g  Tương Ớt Cay Nồng HEINZ 300g
28,000₫
-31%
 Tương Ớt HEINZ 310g ( Tem vàng )  Tương Ớt HEINZ 310g ( Tem vàng )
18,000₫ 26,000₫